Real living wage In Grangetown

Wednesday 8 November, 1 - 2:30pm, Grange Pavillion

Arrival from 1pm with lunch and refreshments provided.

Round-table discussion from 1:30-2:30pm:

  • Connect and learn about implementing the Real Living Wage in and around Grangetown.
  • Hear from workers and Leaders in Grangetown about what being paid the real Living Wage means to them.
  • Celebrate and showcase Real Living Wage employers who have made a difference in the community.
  • Find out about the Living Wage Accreditation Support Scheme from Cardiff Council.

_____________________

Cyrraedd o 1pm a darperir cinio a lluniaeth.

Trafodaeth o amgylch y bwrdd o 1:30-2:30pm:

  • Cysylltu a dysgu am roi’r Cyflog Byw Gwirioneddol ar waith yn Grangetown a’r cyffiniau.
  • Clywch gan weithwyr ac Arweinwyr yn Grangetown am yr hyn y mae cael y Cyflog Byw go iawn yn ei olygu iddyn nhw.
  • Dathlwch ac arddangoswch gyflogwyr Cyflog Byw Gwirioneddol sydd wedi gwneud gwahaniaeth yn y gymuned.
  • Dysgwch am y Cynllun Cymorth Achredu Cyflog Byw gan Gyngor Caerdydd.

To sign up, please follow the link below:

Discover more

Scroll to Top